18.10.11

msgs a Garcia

"  growth has become a pressing issue TOday. these are the days of big changes

change is a Constant increase in the awareness that affects the entire planet.

it iS similar to the Renaissance (Italy , sec. XXV ) cultural change
                                                                only amplified
                                                                   several times  "
-.-
el Crecimiento se ha convertido en problema ( ? )  en la actualidad
estos son los días de grandes Mudanças grandeS

el cambio es un Aumento constantE de la conciencia :
                                                                                      que afecta a tOdO  el  planeta


es similar al cambio del Renacimiento ( made in italy, sec.15)

 sólo :
 se amplifica
varias veces
-.-

"tillväxten har blivit en angelägen fråga i dag.
Dessa är de dagar av stora förändringar

konstant förändring är ökningen av medvetenhet som påverkar hela planeten.

det liknar renässansen ( Italien, sec. XXV ) kulturell förändring
bara förstärks
flera gånger "
"  Kasvu on tullut kiireellinen kestão näinä päivinä

Nämä ovat aikoja:
suuria muutoks
-.-

(...) on jatkuvaa lisätä tietoisuutta & NE, joka vaikuttaa koko planeetan
kulttuurinen muutos on samanlainen Renaissance ( italy, src. XXV)

vain vahvistimet useita kertoja  "
-  !  -

"  1 (in)certo Crescimento  tem-se tornado uma kestão  urgente ( ?)  nos dias que correm
                                                                                                 &    estes são os dias :
                                                    das grandes mudanças grandeS

 a mudança é um AUmento constantE ne & da consciência que afeta
 todo o azul planeta azul

é similar
à mudança cultural da Renascimento
aPenas ampliiificada várias vezes   "


p.s. / p.s.d. :  u     Renascimento  ( Itália -  séc.15)   foi apenas um treino para Estas  transformações  "
-.-

  -لقد أصبح النمو هذا (...) الملحة في هذه الأيام

هذه هي أيام : تغييرات كبيرة

التغيير هو زيادة الوعي المستمر والذي يؤثر على شمال شرق الكوكب بأسره


تغيير ثقافي مشابه لعصر النهضة

فقط مكبرات الصوت عدة مرات "

-.-

(...)
هذه هي أيام
تغييرات كبيرة
التغيير هو زيادة الوعي المستمر والذي يؤثر على شمال شرق الكوكب بأسره

تغيير ثقافي مشابه لعصر النهضة

(...) "

;  ~  )


Sem comentários: